Van noodzaak naar extraatje

NOORDOOST-FRIESLAND – Stichting Stipe is aan het eind van de zestiger jaren al opgericht. De 75-jarige Henny Jilderda is er vanaf het begin betrokken bij geweest en nog altijd even bevlogen. Zij waakt ervoor dat de stichting haar doelstelling behoudt, namelijk het verlenen van financiële steun aan mensen met een verstandelijke beperking in Noordoost-Friesland.

Henny Jilderda heeft alle mappen van het begin er weer bij gezocht om te bekijken hoe het alweer is begonnen. Het was in de tijd dat ze bij de Woudhof in Damwâld werkte, een dagbesteding voor mensen met een beperking. “In het begin werd dat nog niet gesubsidieerd. We kregen bijdragen van de kerken uit Broeksterwâld en Damwâld. Later kwamen daar ook schenkingen en donaties bij en er werd wekelijks geld opgehaald bij inwoners”, vertelt Henny. Het geld van deze stichting is dus bijeengebracht door de mensen uit dorpen. “Daarom vin ik het ook zo belangrijk dat het geld in deze regio blijft.”

Veel energie

Toen de Woudhof door fusies werd overgenomen werd Stipe begin jaren tachtig een slapende stichting. Ondertussen bleef het geld wel binnenkomen. Henny zorgde er daarom mede voor dat de stichting nieuw leven in werd geblazen. Vanaf dat moment werden ook als doelgroep gezinsvervangende huizen in Dokkum erbij betrokken. In 1994 kreeg de stichting een groot bedrag uit een erfenis. “Ik heb er veel energie in gestoken om ervoor te zorgen dat het geld goed terecht zou komen. In 1999 besloten we om de geld ook te generen aan andere instellingen die mensen met een beperking opvangen, zoals dementerenden”, zegt Henny.

Aanvraag voor 1 oktober en 1 maart

Ook particulieren kunnen individueel een aanvraag doen zolang het maar ten goede komt aan mensen met een beperking ter bevordering van hun ontplooiing, sociale vorming en integratie binnen de samenleving. “We hebben twee keer per jaar een moment waarop we ingekomen aanvragen beoordelen. Mensen uit deze regio hebben nu tot 1 oktober de tijd om een aanvraag in te dienen voor de eerstvolgende ronde, daarna kan het tot 1 maart”, legt Henny uit. Ze merkt dat niet iedereen bekend is met de stichting en wil mensen die echt iets nodig hebben de gelegenheid geven om het formulier in te vullen dat op de website van Stipe staat. “En als mensen twijfelen kunnen ze altijd contact met ons opnemen.”

Van speelmateriaal tot tuingereedschap

Hoewel de stichting zich eerst richtte op dagbesteding zijn de mogelijkheden nu veel breder geworden. Wij steunen bijvoorbeeld mensen in instellingen, zoals verpleeghuizen, scholen, zorgboerderijen, de kinderboerderij in Dokkum en sport- en muziekverenigingen. “Het gaat om de extraatjes, zoals draaikussens, speelmateriaal, tuingereedschap of een seniorencomputer. Dat is ook het verschil met vroeger, toen waren de bijdragen die wij leverden noodzakelijk, nu is het vooral fijn. En dat is goed. Wij gunnen het de mensen van harte en doen dit werk met liefde.” zegt Henny die blij is dat ze bestuursleden om zich heen heeft verzameld die het werk kunnen voortzetten als zij dat wegens gezondheidsredenen niet meer kan. “Ik heb er alle vertrouwen in dat Stipe voortleeft zoals wij het 45 jaar geleden hebben opgezet.”