Stipe verleent (financiële) steun aan personen en organisaties in Noordoost Friesland die zich als doel stellen het bevorderen en in stand houden van sociale vorming, ontplooiing en integratie binnen de samenleving van kwetsbare mensen met een specifieke hulpvraag.

Wie kan een aanvraag indienen?

Personen of organisaties die zich sterk maken voor kwetsbare mensen met een specifieke hulpvraag in Noordoost Friesland. Denk hierbij aan mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een hersenziekte zoals dementie of mensen waarbij het niet lukt om (volledig) zelfstandig te wonen.

Waarvoor kunt u een aanvraag indienen?

  1. De aanvraag voor ondersteuning dient een éénmalig karakter te hebben. Aanvragen voor structurele ondersteuning worden niet in behandeling genomen.
  2. Activiteiten of materialen waarvoor geen vergoeding binnen de organisatie beschikbaar is.
  3. Apparatuur voor het bevorderen of in stand houden van sociale vorming, ontplooiing en integratie in de samenleving.
  4. Vóórfinanciering van een project, dat past binnen de doelstelling.

Waaraan dient een aanvraag te voldoen?

  1. De aanvraag dient voor 1 maart of voor 1 oktober van een jaar bij het bestuur binnen te zijn.
  2. Een duidelijke omschrijving van het doel.
  3. Reden waarom de aanvraag geschiedt en niet door anderen kan worden betaald.
  4. De grootte van het bedrag inclusief BTW, ondersteund door een offerte van de activiteit of aanschaf apparatuur.

Waar kunt u de aanvraag naar toe sturen?

U kunt hiervoor het online aanvraag formulier gebruiken. Klik hier om het formulier te openen.

Het toekennen van een aanvraag

Het bestuur bepaalt of een aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt gehonoreerd. Over het besluit kan niet worden gecorrespondeerd.

Hoe is de stichting ontstaan?

Stichting Stipe is in het leven geroepen door mensen uit Noordoost Friesland die betrokken waren bij mensen met een verstandelijke beperking. Om mensen met een beperking nog beter in de samenleving te laten leven en integreren, zijn gelden bijeen gebracht. In aansluiting op de maatschappelijke ontwikkelingen, is de doelgroep van de stichting in 2023 verruimd naar ‘kwetsbare mensen met een specifieke hulpvraag’. Stichting Stipe staat ingeschreven bij de K.v.K. en verkrijgt haar gelden via legaten en giften.
Recente toekenningen