Stipe verleent financiële steun aan mensen met een verstandelijke beperking in Noordoost Friesland, ter bevordering van hun sociale vorming, zelfontplooiing en integratie binnen de samenleving.

Wie kan een aanvraag indienen?

  1. Mensen met een verstandelijke beperking en hun vertegenwoordigers
  2. Organisaties die zich sterk maken voor mensen met een verstandelijke beperking, bijvoorbeeld verenigingen, kerken, scholen.

 

Voorwaarde is dat de aanvrager of de aanvragende organisatie in Noordoost Friesland is gevestigd.

 

Waarvoor kunt u een aanvraag indienen?

  1. De aanvraag voor ondersteuning dient een éénmalig karakter te hebben. Aanvragen voor structurele ondersteuning worden niet in behandeling genomen.
  2. Activiteiten of materialen waarvoor geen vergoeding binnen de organisatie beschikbaar is.
  3. Apparatuur voor het bevorderen of in stand houden van sociale vorming, ontplooiing en integratie in de samenleving.
  4. Vóórfinanciering van een project, dat past binnen de doelstelling.

Waaraan dient een aanvraag te voldoen?

  1. De aanvraag dient voor 1 maart of voor 1 oktober van een jaar bij het bestuur binnen te zijn.
  2. Een duidelijke omschrijving van het doel.
  3. Reden waarom de aanvraag geschiedt en niet door anderen kan worden betaald.
  4. De grootte van het bedrag inclusief BTW, ondersteund door een offerte van de activiteit of aanschaf apparatuur.

Waar kunt u de aanvraag naar toe sturen?

U kunt hiervoor het online aanvraag formulier gebruiken. Klik hier om het formulier te openen.

Vult u liever een papieren formulier in? U kunt hier het formulier downloaden.

Het toekennen van een aanvraag

Het bestuur bepaalt of een aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt gehonoreerd. Over het besluit kan niet worden gecorrespondeerd.

Hoe is de stichting ontstaan?

De stichting is in het leven geroepen door mensen uit Noordoost Friesland die betrokken waren bij mensen met een verstandelijke beperking. Om mensen met een beperking nog beter in de samenleving te laten leven en integreren, zijn gelden bijeen gebracht. De Stichting Stipe staat ingeschreven bij de K.v.K. en verkrijgt haar gelden via legaten en giften.

De bestuursleden van Stichting Stipe NOF: v.l.n.r: Wijnanda Wijngaarden-Sikkema, Betty Vos-Tania, Henny Jilderda en Willy Wiersma.
Recente toekenningen