Stipe verleent financiële steun aan mensen met een verstandelijke beperking in Noordoost Friesland, ter bevordering van hun sociale vorming, zelfontplooiing en integratie binnen de samenleving.

Wie kan een aanvraag indienen?
  1. Mensen met een verstandelijke beperking en hun vertegenwoordigers
  2. Organisaties die zich sterk maken voor mensen met een verstandelijke beperking, bijvoorbeeld verenigingen, kerken, scholen.

 

Voorwaarde is dat de aanvrager of de aanvragende organisatie in Noordoost Friesland is gevestigd.

Waarvoor kunt u een aanvraag indienen?
  1. De aanvraag voor ondersteuning dient een éénmalig karakter te hebben. Aanvragen voor structurele ondersteuning worden niet in behandeling genomen.
  2. Activiteiten of materialen waarvoor geen vergoeding binnen de organisatie beschikbaar is.
  3. Apparatuur voor het bevorderen of in stand houden van sociale vorming, ontplooiing en integratie in de samenleving.
  4. Vóórfinanciering van een project, dat past binnen de doelstelling.
Waaraan dient een aanvraag te voldoen?
  1. De aanvraag dient voor 1 maart of voor 1 oktober van een jaar bij het bestuur binnen te zijn.
  2. Een duidelijke omschrijving van het doel.
  3. Reden waarom de aanvraag geschiedt en niet door anderen kan worden betaald.
  4. De grootte van het bedrag inclusief BTW, ondersteund door een offerte van de activiteit of aanschaf apparatuur.
Waar kunt u de aanvraag naar toe sturen?

U kunt hiervoor het online aanvraag formulier gebruiken. Klik hier om het formulier te openen.

 

Vult u liever een papieren formulier in? U kunt hier het formulier downloaden.

 

Het toekennen van een aanvraag

Het bestuur bepaalt of een aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt gehonoreerd. Over het besluit kan niet worden gecorrespondeerd.

Hoe is de stichting ontstaan?

De stichting is in het leven geroepen door mensen uit Noordoost Friesland die betrokken waren bij mensen met een verstandelijke beperking. Om mensen met een beperking nog beter in de samenleving te laten leven en integreren, zijn gelden bijeen gebracht. De Stichting Stipe staat ingeschreven bij de K.v.K. en verkrijgt haar gelden via legaten en giften.

Recente toekenningen

Nocht en Wille Zorg te Metslawier

Een site by site driewielfiets zo dat ze samen met begeleiding kunnen fietsen.

Zorgboerderij De Iik te Raard

Een drumtoestel voor de muziekruimte.

Anonieme vermelding

Een tweedehands fiets voor een kind van 8 jaar.

Werkgroepen van de Gezamenlijke kerken in Damwoude en Broeksterwoude (AKkerwoude, Murmerwoude en Dantumawoude)

Een bijdrage voor catechese en aangepaste kerkdiensten. Ondersteunend materiaal zoals cd’s, Tekeningen/ prenten etc.

Moai Seldsum ,zorgboerderij te Oenkerk

Twee doelen/goals voor hun sport/voetbalveld.

Hart van Kollum

Een smart tv voor de ontmoetingsruimte, zo kunnen gezamenlijke activiteiten georganiseerd worden. Lees hier meer over de onthulling op 14 januari 2017.

De Hammeren ,Kollum

Werkkleding en laarzen voor de tuin/ houtgroep.