Basket voor VSO De Wingerd Damwâld.

Dankzij de stichting STIPE-NOF konden een verplaatsbare basket en enkele basketballen worden aangeschaft voor gebruik op het plein van VSO De Wingerd in Damwâld. Op 15 december j.l. werd de basket door bestuursleden Tiny Reitsma en Henny Jilderda van de stichting STIPE overhandigd aan Wingerd-directeur Jelle Nutma en leerlingen en begeleiders van de leerlingenraad van het VSO.