6 december 2018

 

Ferwert. Op donderdag 6 december overhandigde Stichting Stipe-NOF skelters en voetbaldoeltjes aan “Thús by ús” in Ferwert.

“Thus by us” is een zogenaamd gezinshuis voor kinderen en sinds augustus 2018 gehuisvest aan de Kleasterwei 15 te Ferwert, beter bekend als het oude KI station van weleer. Dit gezinshuis valt onder de landelijke stichting Driestroom en wordt gerund door Aede Dijkstra en Renny van der Meulen. Bij hen in het gezinshuis wonen naast zoon Hidde ook nog zes andere kinderen/jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 11-20 jaar.

Voorheen was dit gezinshuis gevestigd in Burdaard, maar door ruimtegebrek is nu gekozen voor de ruime boerderij in Ferwert. En omdat de kinderen, ook door de veel grotere tuin rond de woning nu meer buiten spelen hebben ze bij Stichting Stipe-NOF een aanvraag gedaan voor degelijk speelgoed, welke in hun behoefte voorziet om meer buiten te kunnen spelen. Bovendien hopen ze op die manier meer contact te kunnen krijgen met kinderen uit het dorp.  Skelters en voetbaldoeltjes stonden dan ook hoog op het verlanglijstje.

De aanvraag door Stipe-NOF werd gehonoreerd en zodoende kwamen Henny Jilderda, Wijnanda Wijngaarden-Sikkema en Betty Vos-Tania van Stichting Stipe NOF op 6 december naar Ferwert om de skelters en voetbaldoeltjes officieel te overhandigen. Henny Jilderda vertelt: ‘Stichting Stipe draagt een warm hart toe aan mensen met een verstandelijke beperking. De stichting wil met haar financiële steun de sociale vorming, zelfontplooiing en de integratie binnen de samenleving van mensen met een verstandelijke beperking bevorderen. Zo heeft de stichting afgelopen jaren donaties gedaan aan onder andere SBO de Twine voor de aanschaf van steps, Zorgboerderij de Iik in Raard voor de aanschaf van een drumstel en heeft de keyboardgroep ‘de Notenkrakers’ in Dokkum nieuwe muziekboeken gekregen.’ Het bestuur van Stichting Stipe nodigt mensen met een verstandelijke beperking en hun vertegenwoordigers van harte uit een kijkje te nemen op de website www.stipe-nof.nl om te zien of de stichting mogelijk iets voor hen kan betekenen.