Foto: Sake Beerstra

 

Op maandag 30 april 2018 overhandigde Stichting Stipe NOF een bijzondere handkar aan de cliënten van Talant dagbesteding ‘De Hammeren’ in Kollum. De nieuwe kar wordt door de cliënten van Talant gebruikt bij hun wekelijkse oud-papier-ophaal route bij een deel van de middenstand in Kollum. De oude kar was door de jaren heen versleten en was daarom nodig aan vervanging toe. Alvorens de nieuwe kar in gebruik kon worden genomen, maakte dhr. Gjalt van der Veen uit Kollum geheel belangeloos de twee zijpanelen voor de kar, die voorkomen dat oud papier alsnog op straat belandt. Stipe-NOF zorgde geheel voor de financiële kant van deze bijzondere kar. Bijzonder, omdat de kar een groot laadvermogen heeft, behoorlijk licht stuurt en ook niet onbelangrijk, erg licht is om voort te trekken.

Met de nieuwe handkar hopen de dankbare cliënten van de dagbesteding Talant in de toekomst weer heel wat jaren onbezorgd hun diensten aan de Kollumer middenstand aan te kunnen bieden!