Stipe financiert een nieuwe duofiets voor Zorgboerderij Nocht en Wille te Metslawier.